Figurera

Figurera hjälper företag och organisationer med strategisk kommunikation som inspirerar till handling och medverkar till verksamhetens utveckling. För att nå ökad attraktionskraft och därmed ökad affärsnytta/samhällsnytta finns stora möjligheter genom en tydlig, engagerande och värdeskapande kommunikation.

Förutom lång erfarenhet och kompetens inom strategisk kommunikation, varumärkesfrågor och kreativa processer är vi specialiserade inom hållbarhetsområdet. Uppdrag med fokus på hållbar stadsutveckling, hållbar turism/besöksnäring och hållbarhetskommunikation är några exempel på det.

Nina Pergament

Nina Pergament är senior projektledare och kreativ kommunikationsstrateg med spets inom hållbar stadsutveckling och hållbar turism. Hon har en lång bakgrund som projektledare och Art Director i reklambranschen. År 2002 startade hon kommunikationsbyrån Figurera, som hon drev under tio års tid i nätverksform, med kunder inom offentlig såväl som privat sektor. Därefter har verksamheten inriktad sig mot att erbjuda konsulttjänster ute hos kund.

Senast var Nina ansvarig projektledare för kommunikation och varumärkesfrågor för projekt Norrtälje Hamn - Norrtäljes största stadsutvecklingsprojekt någonsin. 

Projekt Norrtälje Hamn ingår i Sweden Green Building Councils hållbarhetsprogram City Lab Action, för hållbar stadsutveckling och omfattas av 17 hållbarhetsmål. Detta viktiga arbete har jag lagt stort fokus på att göra lättförståeligt, inspirerande och värdeskapande för en bred målgrupp.

Med examen i Sustainable Tourism Management jobbar Nina även som konsult inom affärs- och produktutveckling för hållbar turism och besöksnäring, vilket ytterligare stärker hennes kompetens kring kopplingen hållbara städer och stärkt lokal attraktionskraft.

Nina arbetar som enskild konsult och har ett stort proffesionellt nätverk som hon kan koppla på efter behov.

Uppdrag jag anlitas för kan vara:

  • Uppförande av kommunikationsstrategier och kommunikationsplaner
  • Projektledning kommunikationsprojekt, CSR-projekt, kampanjer, mässor
  • Stöd kring intern och extern kommunikation av hållbarhetsarbetet, t ex hemsidor, marknadsföringsmaterial, hållbarhetsredovisningar m.m. 
  • Stöd kring visuell kommunikation
  • Inspirationsfrukost hållbarhet och kommunikation
  • Framtagning av marknadsförings- och informationsmaterial
  • Projektledning av identitetsarbete/grafisk profil
  • Affärs- och produktutveckling Hållbar turism och besöksnäring